Kız kardeş olmak…

Amateur

İçinizdeki abla kardeş sevgisinin daha da artması için…

İçinizdeki abla kardeş sevgisinin daha da artması için…
Her kadının kalbinde, kız kardeşleri ile oturma, içini dökme, derin bir şekilde bağlanma ve hassasiyetlerini, neşesini, korkularını ve hayallerini paylaşma özlemi yatar. Eski zamanlarda, kutsal kadınlığın büyüsü, özgürce yaşanırdı. Kadının bereketli doğurganlığı ve yaratıcı gücü, doğanın prensipleri ile uyum içerisindeydi. 200’den fazla yıldır, dünyamızın baskın yaklaşımı, maskülen güç üzerine kurulu. Bu durum, hem kadınlardaki hem de erkeklerdeki feminen gücün bastırılması ve yaralanması ile sonuçlandı. Günümüzün tüm gelişmişliğine rağmen, karar vermede, etkide ve güce erişimde, kadınlar hala ikinci plandalar. Halbuki kadın, nesillerin ortaya çıkışını şekillendirir; yeni bir hayat yaratabilen, toplumları iyileştiren, barış yaratan ve çok daha fazlasını yapabilen inanılmaz bir güce sahiptir.
 
Kadınlar, birlikte olacak, iş birliği yapacak, birbirlerini destekleyecek ve kutsal bir topluluk olacak şekilde yaratılmışlardır. Bu özel anlar morali düzeltir, kalbi eritir. Bilimsel araştırmalar da kız kardeşliğin, kadın sağlığı açısından inanılmaz faydalara sahip olduğunu göstermiştir.
 

 
Eski kız kardeşlik gelenekleri
Kız kardeşliğin büyüsü, güvenilirlik, derin bir bağ ve eski zamanlarda özgürce ifade edilebilen vahşiliğin dışavurumuna dair olan boşluğu doldurur. Bazı yerel kültürlerde bu gelenek hala hayatta ve dünya çapında sayıları gittikçe artan birçok kadın tarafından yeniden canlandırılmaktadır. Ergenliğe geçiş töreni, iyileşme çemberleri, doğurganlık ritüelleri gibi yerel kadın gelenekleri, kadınları beslemiş ve tüm kabilenin güçlü kalmasını sağlamıştır.
 
Spiritüel geleneklerde, kadınlar, antik bilgeliğin koruyucularıydılar. Doğal dünyadaki ve kendi topluluklarındaki uyumu ve dengeyi korudular. Duygusal açıklıkları ve içgüdüsel tabiatları ile olan bağları sayesinde, vizyonları ve daha yüksek bilgeliğe erişme becerileri kutsandı ve toplumların avantajlarına kullanıldı. Kadın bedeni, yaratının ve dönüşümün kutsal simya kanalları olarak görülüyordu. Ve birçok gelenekte, kadınlar, tanrıçaların yeryüzündeki karşılıkları, kutsal ritüellerle dünyalar arasında köprüler kurabilecek kanallardı.
 
Peki, kız kardeşlik nedir?
Kız kardeşlik, özel bir grup ya da erkek karşıtı bir oluşum değildir. Kız kardeşlik, bir varoluş şeklidir. Tüm o yüce ve güçlü kadınlığın kutlamasıdır. Kız kardeşlik, arkadaşlar arasındadır; anne ile kızı, büyükanne ile torunu, öğretmen ile öğrencisi arasındadır. Kız kardeşlik, bir zarafet hareketidir. Şekli, ırkı ya da inançları ne olursa olsun, tüm kadınları kapsar. Erkekleri de kuşatan bir enerjidir; gezegeni iyileştirme gücüne sahiptir.
  
Gerçek kız kardeşliğin kutsal özellikleri
 
Eşitlik
Hayat döngüsü ve kardeşlik döngüsü, her bir varlığın içsel değerini temsil eder. Elit yoktur, ayrım yoktur; tüm renklere, şekillere ve boyutlara sıcak bir kucak açma vardır. Kız kardeşler, aynı bahçedeki farklı çiçeklerdir. Her biri özgündür ve bir bütün olarak önemlidir. Birbirimizi kendi bireyselliğimizde, güzelliğimizde, vücut şeklimizde, hayallerimizde ve seçimlerimizde takdir ettikçe ve destekledikçe, kendi içimizde ve hatta başkalarında, inanılmaz bir özgürlük hissi yaratırız.
 
Egemenlik
Kız kardeşlik, kadınlar olarak, tüm gücümüzü ifade etmemizi destekler. Derin, içgüdüsel doğamız, düşüncelerimiz ve fizikselliğimiz üzerinde, destekleyici bir egemenlik macerasıdır. İç dünyamızı şekillendirdikçe, içinde bulunduğumuz dünyada, hayallerimizi dışa vurma gücümüzü keşfederiz.
 
Dinginlik
Feminen prensip, anlayışlıdır. Dinginlikte, ilhama açık olur, kendimizle derin bir bağlantı kurarız ki ailelerimiz, çocuklarımız ve toplum için daha anlamlı bir alan yaratabilelim.
 
Onur
Kız kardeşlik, duygusallığımızı ve birer kadın olarak güzelliğimizi onurlandırma, güzellik hangi formda olursa olsun kendimizi kabul etme, bedenlerimizin ve yüzlerimizin özgün ifadesini sevme yoludur. Kendimizi sevmeye ve kendimizle ilgilenmeye dair sorumluluklarımız var. Kendimizi bu şekilde onurlandırdığımızda, kız kardeşlerimizi ve ailelerimizi daha derin bir yaklaşımla onurlandırabiliriz. Sevginin gerçek potansiyeli ve gücü, kişinin kendi benliğine duyduğu bütünleyici ve güçlü pınardan doğduğunda, herkese doğru akacak özgürlüğe sahiptir.
 
Doğurganlık
Her bir rahimde, evrenin yaratıcı potansiyeli yatar. Yeni bir hayata doğum yapabilme becerimizin yanı sıra, hayallerimizi gerçek dünyada hayata geçirecek kapasiteye de sahibiz. Bu yaratıcılığı ifade etmeye dair kutsal bir sorumluluğumuz var; bir aile, sağlam bağlara sahip bir topluluk, uyum, sanat ürünü, dans, müzik ya da güzelliğin herhangi bir formu aracılığı ile. Kız kardeşlerimizle aramızdaki ilişkilerin canlı ve mutlu oluşunu, yaratıcı dürtülerimizin tatmin edilişini sağlama alır. Kadınlar ışık saçıp içinde bulunduğumuz dünyayı etkileyeceklerse eğer, bu kutsal prensiplere her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Dünyamızın iyileşmesi için, her bir kadının kendini yeniden keşfetmesi, ışığını bulup dünyayı aydınlatması gerekiyor. Birbirimize eve doğru rehberlik yapmamız gerekiyor ve şimdi, tam zamanı.
 
 
 
 

haber

haber

LEAVE A COMMENT

kartal escort Antep escort samsung muadil toner mobil porno güvenilir bahis kaçak bahis bahis siteleri canlı bahis türkçe bahis canlı bahis sakarya escort bayan